Gods

Pakker til Lyø og Avernakø

I Faaborg er der i godsskuret opstillet 2 pakkebure markeret hhv. Lyø og Avernakø.

Ø-Færgen transporterer pakkeburene til de destinationer der er anført på det pågældende pakkebur.

Pakker der ønskes transporteret med Ø-Færgen til Lyø eller Avernakø, afleveres i det pakkebur der bærer destinationens navn.

På alle hverdage medtager Ø-Færgen pakkeburene på afgangen kl. 16.00 fra Faaborg.

På afgangen før medtages pakkebure fra Lyø kl. 14.45 og fra Avernakø kl. 15.20 til Faaborg.

Pakker medtages kun når de er tydeligt mærket med navn og adresse på modtager og afsender samt angivelse af vægt, og når de er forsvarligt emballeret. Der kvitteres ikke da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS på pakker der afsendes fra Faaborg.  

Gods til Lyø og Avernakø

Gods, der ønskes transporteres med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø, skal stilles på paller på det afmærkede areal i godsskuret i Faaborg, der bærer destinationens navn.

Det gods, der ikke kan placeres på paller, lægges på rederivogne. Det er typisk uhåndterbart gods som bjælker, jernrør mv. Ved siden af godsskuret er der opstillet rederivogne til transport af gods. 

På alle hverdage medtager Ø-Færgen gods på paller og rederivogne på afgangene fra Faaborg kl. 05.50 og 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00. 

Gods som er afleveret senest kl. 07.30 medtages på morgen afgangen og gods afleveret senest kl. 17.30 medtages på aftenafgangen. 

Ved aflevering af store mængder gods f.eks. byggematerialer, big bags, større partier træ (brændsel) osv. kan ovenstående transporttider ikke overholdes. Afsenderen skal rette henvendelse til færgens besætning på tlf. 24 83 50 99 med henblik på at træffe aftale om transporttider. 

Gods medtages KUN når det er tydeligt mærket med navn og adresse på modtager og afsender samt angivelse af vægt, og når det er forsvarligt emballeret. Der kvitteres ikke da Ø-Færgen ikke er modtager.

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg.

Der sendes ikke SMS på gods der afsendes fra Faaborg.

Farligt gods

Farligt gods vil kun blive fragtet med færgen med et farligt gods dokument; ”Erklæring om farligt gods”, som kan downloades her:

 

Ved transport af farligt gods skal der altid rettes henvendelse til Ø-Færgens kontor og udenfor kontorets åbningstid til færgens besætning på telefon 24 83 50 99. 

Afsendere af farligt gods har ifølge Søloven pligt til at oplyse om godsets farlige beskaffenhed og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige. 

Eksempler på farligt gods: Benzin, olie, gas, maling, sprøjtemiddel, patroner, fyrværkeri, halm etc.

Der sendes ikke SMS på farligt gods der afsendes fra Faaborg.

Dagligvarer, mælkebure, kølekasser og kummerfrysere

Dagligvarer, mælkebure, kølekasser og kummerfrysere, der ønskes transporteres med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø, stilles på det afmærkede areal i godsskuret i Faaborg, der bærer destinationens navn. Kummefrysere tilsluttes el fra stikkontakter i højre side af godsskuret.

Dagligvarer, mælkebure og kølekasser tages med først givne afgang fra Faaborg og  kummefrysere medtages altid fra Faaborg kl. 16.00. Kummefrysere tilsluttes el under overfart og ved aflevering på Lyø og Avernakø.

Dagligvarer, mælkebure, kølekasser og vare til kummerfrysere skal altid afleveres senest en halv time før afgang og medtages kun når de er tydeligt mærket med navn og adresse på modtager og afsender samt angivelse af vægt.

Der sendes ikke SMS på dagligvarer, mælkebure, kølekasser og kummerfrysere der afsendes fra Faaborg.

Ejerne af kummefrysere skal kontinuerligt sørge for, at disse er i ordentlig stand, så de til enhver tid kan tåle at blive løftet/transporteret af færgens gaffeltruck. Kummefrysere skal være tydeligt mærket med ejerens navn, adresse og telefonnummer.