Øbo

MEDDELELSER OG INFORMATION TIL Ø-BOER

De "gamle" klippekort er udgået

De "gamle" klippekort er pr. den 15. august 2016 udgået og kan ikke benyttes længere.

Eventuelle ubrugte klip kan ikke refunderes eller veksles til værdi på værdikort.

Info om nye ø-kort

For at få udstedet et ø-kort skal man henvende sig til Borgerservice, Mellemgade 15 i Faaborg.
Man skal aflevere et pasbillede samt oplyse sit navn, adresse og kontaktoplysninger. Kortet vil så blive sendt til ens adresse per post.
Ekspeditionstiden er 5 arbejdsdage fra adressen er registreret hos CPR, og udstedelsen koster kr. 100,- som betales ved bestilling.
Efter man har modtaget sit nye ø-kort kan det gamle kort sendes til Ø-Færgekontoret, Kanalvej 13, 5600 Faaborg med oplysninger om korthavers personnummer. Depositum for det gamle kort vil så blive sat ind på korthavers Nemkonto.

Nye tiltag på Ø-Færgen fra 15. juni

Den 15. juni 2015 er en række ændringer trådt i kraft på Ø-Færgen. De nye procedurer for fx håndtering af gods, online booking, et nyt forenklet taksteblad mm. skal sikre en mere smidig og hurtigere færgefart. Nedenfor finder du de væsentligste ændringer beskrevet.

Nyt forenklet takstblad:

Faaborg-Midtfyn Kommune vil fremover modtage et større tilskud til Ø-Færgen. Det skal anvendes til at reducere taksterne på godtransport til og fra øerne. På et møde den 9. juni 2015 har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi reducerer antallet af takster for at gøre takstbladet mere overskueligt, og derved opnår ca. 70 % billigere priser på godstransport forhold til de nuværende takster.

Betal online:

Grupper og køretøjer skal bookes på vores online bookingsystem. Fra den 15. juni skal du betale samtidig. Datoen falder sammen med, at vi offentliggør og åbner for booking af den nye fartplan. På den måde sikrer vi, at I bliver faktureret til de takster, der gælder efter 15. juni og har vished for, at ture efter 1. juli er betalt.

Værdikort erstatter klippekortet:

Pr. 15. juni udsteder vi ikke længere klippekort. I stedet for skal du købe et værdikort, som i modsætning til klippekortet ikke har nogen udløbsdato. Med værdikortet kan du opnå 25% rabat på flere takstgrupper fx. persontransport, cykler, biler/varebiler på hvide plader mm. (se under fanebladet takster) De nye værdikort skal du selv tanke op på ”Min side” i vores online bookingsystem eller via billetautomaten i Faaborg.

Har du allerede et klippekort kan det anvendes ét år fra købsdatoen. 

Pendlerbooking:

Passagerer, der skal benytte færgen på mere end 10 fastlagte afgange, kan lave en pendlerbooking. Pendlerbooking foretages ved at sende en mail med ønskede datoer og tider til færgekontoret. 

Førerløse køretøjer:

Køretøjer uden chauffør skal bookes og betales, før de kan fragtes med færgen. I højsæsonen medbringes køretøjerne alle hverdage fra Faaborg og øerne på afgangene fra Faaborg kl. 05.40 og kl. 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00.

Aflevering af gods:

Du skal aflevere gods, der skal med færgen fra Faaborg, direkte i skuret. Der er markeret i skuret, hvor godset skal placeres alt efter om det skal til Avernakø eller Lyø. Du skal derfor ikke længere kontakte færgekontoret. Gods tages med hver dag med afgangen fra Faaborg kl. 16.00 i højsæsonen.

Kummefrysere medtages hver dag på afgangen fra Faaborg kl. 16.00 i højsæsonen.

Varmefølsomme varer såsom mælk, grøntsager mm. kommer altid med den først kommende afgang fra Faaborg.

Aflevering af pakker:

Pakker skal afleveres i skuret på pallerne, hvor der står hhv. Avernakø og Lyø. Du skal derfor ikke længere kontakte færgekontoret. Pakkerne tage med hver dag med afgangen fra Faaborg kl. 16.00 i højsæsonen.

Post til øerne:

Post fra Post Danmark medbringes altid på afgangen fra Faaborg kl. 8.00