Mundbind på Faaborg III

Da regeringen har besluttet at indføre krav om brug af mundbind i alle offentlige transportmidler, vil det fra og med den 22. august kun være muligt at sejle med Faaborg III, hvis der bruges mundbind eller visir. Vi vil imidlertid gerne opfordre til, at man allerede nu beskytter sig selv og andre ved at bruge mundbind.

Har man ikke et mundbind kan det købes ved skranken på færgekontoret i Faaborg eller på færgen når den ligger i færgelejet på Lyø og Avernakø. De mundbind vi har på færgen og på kontoret er dog kun at betragte som en nødforanstaltning, vi vil derfor gerne opfordre til at passagererne medbringer mundbind hjemmefra.

Der er enkelte undtagelser hvor det ikke er påkrævet at bære mundbind for eksempel gælder kravet ikke for børn under 12 år og for gravide, de nærmere regler kan man læse om på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I stedet for mundbind kan der altid bæres et visir i stedet for.

Færgepersonalet vil ligeledes bære mundbind når de er i kontakt med passagerer.