Vigtig meddelelse til passagerer på Faaborg III


Midlertidig ændring i Faaborg III’s sejlplan gældende fra 20-03-2020

Coronavirus sætter stadig større aftryk på alles hverdag, og det er ingen undtagelse på Faaborg III. Det er nu nødvendigt at justere Faaborg III’s sejlplan for, at gøre os mere robuste i forhold til sygefravær blandt besætningen.

Formålet er alene, at sikre den mest nødvendige færgeservice under hele coronakrisen. Med den mest nødvendige færgeservice mener jeg:

-   Vi skal sikre at folk kan komme på arbejde og hjem igen, hvad enten arbejdet er på øen eller fastlandet.

-   Vi skal sikre at øboere fortsat har mulighed for ærinder i Faaborg – indkøb, lægebesøg mm.

-   Vi skal sikre at øernes købmænd kan få de nødvendige forsyninger.

-   Vi skal sikre at øernes landbrug får den nødvendige service i forhold til materialer, reparation af maskiner, mælkebil mm.

Uanset sejlplan vil akut transport til øerne - ambulance, politi, beredskab, dyrlæge mm. – kunne udføres som ekstra sejlads.

 

Sejlplan:

Indtil videre aflyses følgende ture:

-   Afgang fra Faaborg kl.12 alle torsdage.

-   Afgang fra Faaborg kl.20 alle fredage samt onsdag før påske

-   Afgang fra Faaborg kl.18 den første lørdag i måneden

 

Passagertal:

Det maksimale passagertal nedsættes fra 98 til 40 passagerer. Dette sker for, at sikre alle ombordværende en reel mulighed for, at placere sig med god spredning. Ø-færgen forbeholder sig ret til, at prioritere nødvendig transport jf. ovenstående, hvis behovet opstår. Dagsturister, lystfiskere mm. anses i denne sammenhæng ikke som nødvendig transport.

 

Andre tiltag:

·      Passagerer der ankommer i bil skal så vidt muligt forblive i bilen under overfarten. Dette er et vigtigt tiltag i forhold til, at sikre den bedst mulige spredning af gående passagerer. Det er selvfølgeligt muligt, at gå på toilet.

·      Gående passagerer benytter selvfølgelig færgens salon, men man skal altså placere sig med god afstand til medpassagerer.

·      Alle skal købe billet online eller i automaten i Faaborg. Der billetteres ikke ombord.

·      Alle anbefalinger omkring kontakt og hygiejne skal overholdes. Der vil være håndsprit ombord i den udstrækning vi kan få det leveret.

·      Det kan ikke forventes at besætningen kører førerløse biler ombord/i land.

·      Følg med på hjemmesiden.

 

Er du blevet syg med influenzalignende symptomer og skal med færgen, skal du kontakte færgen på telefon 2483 5099 i god tid før afgang, så vi kan iværksætte de bedst mulige foranstaltninger.

Færgekontoret er indtil videre lukket for personlig betjening, men telefonerne er åbne, i tiden kl.10 – kl.12 på hverdage.

Situationen omkring Coronavirus udvikler sig hele tiden og det kan blive nødvendigt, at reducere yderligere i Faaborg III’s sejlplan. I forhold til at minimere risikoen for dette, er det helt afgørende at alle ombordværende overholder de iværksatte tiltag. Det gør det nemmere at passe på hinanden.