Daglig- og kølevarer

Daglig- og kølevarer til Lyø og Avernakø

Daglig- og kølevarer medtages kun, når det er forsvarligt emballeret, og det tydeligt er påtegnet med navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt.

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg.

Der kvitteres ikke ved aflevering af daglig- og kølevarer, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på daglig- og kølevarer der afsendes fra Faaborg.