Farligt gods

Farligt gods

Farligt gods vil kun blive fragtet med færgen med et farligt gods dokument;
Dokumentet ”Erklæring om farligt gods”, kan fås på færgekontoret.

Ved transport af farligt gods skal der altid rettes henvendelse til Ø-Færgens kontor eller, udenfor kontorets åbningstid, til færgens besætning på telefon 2483 5099. 

Afsendere af farligt gods har ifølge Søloven pligt til at oplyse om godsets farlige beskaffenhed og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige. 

Eksempler på farligt gods: Benzin, olie, gas, maling, sprøjtemiddel, patroner, fyrværkeri, halm etc.

Der kvitteres ikke ved aflevering af farligt gods, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på farligt gods der afsendes fra Faaborg.