Gods på paller

Gods til Lyø og Avernakø

Gods, der ønskes transporteres med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø, skal stilles på paller på det afmærkede areal i godsskuret i Faaborg, der bærer destinationens navn.

På alle hverdage medtager Ø-Færgen gods på paller på afgangene fra Faaborg kl. 05.50 og 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00.

Gods som er afleveret senest kl. 07.30 medtages på morgen afgangen og gods afleveret senest kl. 17.30 medtages på aftenafgangen.

Ved aflevering af store mængder gods f.eks. byggematerialer, bigbags, større partier træ (brændsel) osv. kan ovenstående transporttider ikke overholdes. Afsenderen skal rette henvendelse til færgens besætning på tlf. 2483 5099 med henblik på at træffe aftale om transporttider.

Gods medtages kun, når det er forsvarligt emballeret, og det tydeligt er påtegnet med navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt.

Eksempel på korrekt adresse:

Hans Hansen, Ø-vejen 27, 5601 Lyø

Stilles i godsskuret ved Kanalvej 13, Faaborg

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg.

Der kvitteres ikke ved aflevering af gods, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på gods der afsendes fra Faaborg.