Pakker og gods

Pakker, gods og anden fragt til Lyø og Avernakø

Pakker, gods og anden fragt til Lyø og Avernakø stilles i godsskuret eller på rederivogne ved siden af færgelejet i Faaborg.

For erhvervskunder med tilknyttet erhvervs konto medføres gods med første mulige afgang og konteres på deres erhvervs konto.

For kunder uden erhvervs konto skal der foreligge en aftale med Ø-Færgens kontor samt tilmelding af betalingskort til aftalen. Godset bliver herefter medtaget på første mulige afgang.

VIGTIGT!
Pakker og gods der IKKE er tydeligt mærket med navn og adresse på modtager, bliver IKKE taget med færgen. Pakker og gods der KUN er mærket med Ø-Færgens adresse, bliver sendt retur til afsender.

Se specifikation for pakker, gods, døde dyr container, farligt gods mv. nedenfor.

Luk alle
Åben alle

Pakker til Lyø og Avernakø

Pakker under 20 kg. til Lyø og Avernakø

I Faaborg er der opstillet to pakkebure i godsskuret påført teksten ”Pakker til Lyø" og "Pakker til Avernakø”.

Pakker under 20 kg., der ønskes transporteret med Ø-Færgen til Lyø eller Avernakø afleveres i det pakkebur, der bærer destinationens navn.

Pakker medtages snarest muligt.

Pakker medtages KUN, når de er forsvarligt emballeret, og det er tydeligt påtegnet med navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt.

Eksempel på korrekt adresse:

Hans Hansen, Ø-vejen 27, 5601 Lyø

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg. 

Der kvitteres ikke ved aflevering af pakker, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på pakker der afsendes fra Faaborg. 

Faaborg 1. marts 2022.

Gods på paller

Gods, der ønskes transporteres med Ø-Færgen til Lyø og Avernakø, skal stilles på paller på det afmærkede areal i godsskuret i Faaborg, der bærer destinationens navn.

På alle hverdage medtager Ø-Færgen gods på paller på afgangene fra Faaborg kl. 05.50 og 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00.

Gods som er afleveret senest kl. 07.30 medtages på morgenafgangen og gods afleveret senest kl. 17.30 medtages på aftenafgangen.

Ved aflevering af store mængder gods f.eks. byggematerialer, bigbags, større partier træ (brændsel) osv. kan ovenstående transporttider ikke overholdes. Afsenderen skal henvende sig til færgens besætning på tlf. 2483 5099 og aftale nærmere om tidspunkt for transport mv.

Gods medtages kun, når det er forsvarligt emballeret, og det tydeligt er påtegnet med navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt.

Eksempel på korrekt adresse:

Hans Hansen, Ø-vejen 27, 5601 Lyø

Stilles i godsskuret ved Kanalvej 13, Faaborg

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg.

Dalig- og kølevare til Lyø og Avernakø

Daglig- og kølevarer medtages på først kommende afgang.

Varerne medtages kun, når de er forsvarligt emballeret, og det tydeligt er påtegnet med navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt.

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg.

Der kvitteres ikke ved aflevering af daglig- og kølevarer, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på daglig- og kølevarer der afsendes fra Faaborg. 

Faaborg 1. marts 2022.

Transport af døde dyr container

Det påhviler fremover brugerne af døde dyr containeren, selv at booke den på færgen både til Faaborg og retur.

Det er ligeledes brugerne der træffer aftale med Daka om indberetning og tømning.

Daka vil betale for transporten og brugerne vil få tilknyttet en kontoprofil til transporten.

Gods på rederivogn til Lyø og Avernakø

Det gods, der ikke kan placeres på paller, lægges på rederivogne. Det er typisk uhåndterbart gods som bjælker, jernrør mv. Ved siden af godsskuret er der opstillet rederivogne til transport af gods. Rederivognene må maximalt lastes med 500 kg.

Rederivogne medtages snarest muligt.

Gods medtages kun, når det er forsvarligt emballeret, og det tydeligt er påtegnet med navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt.

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg.

Der kvitteres ikke ved aflevering af gods, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på gods der afsendes fra Faaborg. 

Faaborg 1, marts 2022.

Farligt gods

Farligt gods vil kun blive fragtet med færgen med et farligt gods dokument;
Dokumentet ”Erklæring om farligt gods”, kan fås på færgekontoret.

Ved transport af farligt gods skal der altid rettes henvendelse til Ø-Færgens kontor eller, udenfor kontorets åbningstid, til færgens besætning på telefon 2483 5099. 

Afsendere af farligt gods har ifølge Søloven pligt til at oplyse om godsets farlige beskaffenhed og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige. 

Eksempler på farligt gods: Benzin, olie, gas, maling, sprøjtemiddel, patroner, fyrværkeri, halm etc.

Der kvitteres ikke ved aflevering af farligt gods, da Ø-Færgen ikke er modtager.

Der sendes ikke SMS'er på farligt gods der afsendes fra Faaborg. 

Spørgsmål? Kontakt os

Ø-Færgen

Kanalvej 13
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 18 00
Mail: oefaergen@fmk.dk


Telefon- og Åbningstider:

Oktober til Marts:
Mandag til Fredag kl. 9 til 12

April til September:
Mandag til Fredag kl. 9 til 14